ΚΜΣ ΕΠΕ

ΚΜΣ ΕΠΕ

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΚΜΣ ΕΠΕ

Δραστηριότητα: Κατασκευές Ξύλου - Μετάλλου

Διεύθυνση: Δωρίδος 7, 17778 Ταύρος

ΑΦΜ: 999374538

ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΚΜΣ ΕΠΕ Ισολογισμός 2014